TJENESTER

 

AUTOVERN/REKKVERK

Vi leverer og monterer alle typer autovern, midtdelere, veg- og brurekkverk.

GJERDE

Vi leverer og monterer gjerder uavhengig av type og omfang.  

STØYSKJERM

Vi prefabrikkerer, plassbygger, leverer og monterer alle typer støyskjermer.

JORD- OG STEINARBEIDER

Vegarbeid Entreprenør påtar seg små og mellomstore grave- og dreneringsarbeider. Vi utfører også legging av belegningsstein, støttemurer, planarbeider, asfaltklargjøring og opparbeiding av uteområder.

UTSTYR

Vegarbeid Entreprenør påtar seg både små og store oppdrag.